1 място
2909 метра н.в.
2 място
2870 метра н.в.
3 място
2866 метра н.в.
4 място
2832 метра н.в.
5 място
2832 метра н.в.
6 място
2812 метра н.в.
7 място
2809 метра н.в.
8 място
2787 метра н.в.
9 място
2786 метра н.в.
10 място
2780 метра н.в.
11 място
2774 метра н.в.
12 място
2732 метра н.в.
13 място
2728 метра н.в.
14 място
2723 метра н.в.
15 място
2720 метра н.в.
16 място
2716 метра н.в.
17 място
2713 метра н.в.
18 място
2704 метра н.в.
19 място
2685 метра н.в.
20 място
2683 метра н.в.
Виж още